МЕНЮ

Антикорупційна діяльністьантикор. діяльність

Повідом про корупцію:Якщо у Вас є достовірна інформація про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» персоналом училища Ви можете надати допомогу в запобіганні і виявленні корупції в Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), повідомивши відому Вам інформацію через анонімну поштову скриньку, телефон довіри, електронну скриньку та інтернет-приймальню сайта в будь-який час доби.

Повідомлення про порушення вимог Закону може надати особа, якій стало відомо про факти недотримання працівниками та особовим складом Училища вимог антикорупційного законодавства, а також персонал навчального закладу щодо інших осіб.

Повідомлення може бути надано:

 • без зазначення авторства ( анонімно ) – термін розгляду не більше 15 днів з дня отримання, може бути продовжений керівником до 30 днів.
 • із зазначенням авторства (Законом не передбачений термін розгляду).

  Засоби повідомлення про корупцію:

 • анонімна поштова скринька;
 • телефон довіри : 067-704-86-47;
 • електронна адреса : terminovo.vpu@gmail.com
 • інтернет-приймальня сайту

  • Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

   Всі повідомлення розглядаються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Училища Карвацьким Віталієм Валерійовичем згідно з вимогами законодавства.

   У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник навчального закладу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

   Інформація про результати розгляду повідомлення зазначається у рубриці «Запобігання корупції». У разі незадоволення результатами розгляду Ви можете звернутися до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції:


   Інформація, яка є обов’язковою для надання можливості розпочати перевірку

   Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості розпочати перевірку:

   Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.

   *Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

   * Чи відноситься випадок до?:

   • електронних декларацій;
   • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»;
   • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;
   • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
   • порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;
   • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;
   • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
   • недотримання актів законодавства з
   • питань етичної поведінки;
   • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
   • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції»;
   • інші порушення антикорупційних законів або інші службові зловживання (спробуйте зазначити категорію).

   * Де стався випадок?

   • * Коли стався випадок (час)?
   • * Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
   • Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?
   • Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?
   • Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?
   • Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/установам обіцялася або надавалася перевага?
   • Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
   • * Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
   • Чи бажаєте Ви щось додати?
   • Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?

   Питання, які найчастіше є предметом повідомлень:

   • порушення вимог щодо подання декларації та додаткових заходів здійснення фінансового контролю;
   • порушення антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
   • порушення обмежень, передбачених антикорупційним законодавством (щодо одержання подарунків; щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; щодо спільної роботи близьких осіб; щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження після припинення діяльності);
   • порушення додержання вимог Закону та етичних норм поведінки;
   • порушення вимог Закону: щодо проведення спеціальної перевірки; щодо прозорості та доступу до інформації; щодо діяльності юридичної особи; щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади.
    • Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

     Гарантії державного захисту викривачів

     Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

     Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

     Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

     Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

     Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну

     Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

     Гарантії у сфері захисту трудових прав

     До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

     • звільнення або примушення до звільнення;
     • притягнення до дисциплінарної відповідальності;
     • інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

     У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

     Гарантії захисту у адміністративному процесі

     Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України).

     Гарантії захисту у цивільному процесі

     Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу).

     У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу).