МЕНЮ

Навчання в училищі


Училище здійснює навчання: за спеціальністю "Організація та техніка протипожежного захисту" (кваліфікація - технік з аварійно-рятувальних робіт, освітньо- кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст)- на базі повної середньої освіти, термін навчання – 2,5 роки (денна форма навчання) за професіями: "Пожежний-рятувальник", "командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", - на базі повної середньої освіти, термін навчання – 1 рік (денна форма навчання)

Після закінчення училища випускники можуть працювати на посадах: заступника начальника професійної пожежної частини, начальника варти професійної пожежної частини, командира відділення, диспетчера аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних підрозділів та інших посадах, що відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам.

Випускники училища, що здобули кваліфікацію “технік з аварійно-рятувальних робіт”, мають змогу продовжити навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Університеті цивільного захисту України та Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля ДСУ з НС.

Крім цього училище здійснює курсове професійно-технічне навчання громадян за робітничими професіями та посадовими категоріями:

№ з/п Перелік робітничих спеціальностей Вид підготовки Термін підготовки (міс.)
1 Пожежник (респіраторник) Курсове професійно- технічне навчання.
Підвищення кваліфікації
2.5
1
2 Пожежник (респіраторник); Рятувальник Курсове професійно-технічне навчання. 4
3 Пожежник (респіраторник); Радіотелефоніст (пожежної частини) Курсове професійно-технічне навчання. 3.5
4 Радіотелефоніст Курсове професійно-технічне навчання.
Перепідготовка і підвищення кваліфікації
2
1
5 Пожежний-рятувальник Курсове професійно-технічне навчання.
Підвищення кваліфікації
3
1
6 Рятувальник Курсове професійно-технічне навчання 3
7 Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Перепідготовка.
Підвищення кваліфікації
3
1
8 Майстри ГДЗС Перепідготовка і підвищення кваліфікації 1
9 Водії (АД, ПНС, АКП, АП і АВ) Перепідготовка і підвищення кваліфікації 1
10 Водії АЦ Підвищення кваліфікації 1
11 Фахівці напрямку медичного забезпечення Перепідготовка 3
12 Фахівці з проведення АРР на висотах Підвищення кваліфікації 2 тижні
13 Фахівці з проведення ПРР на водах Підвищення кваліфікації 2 тижні
14 Молодші інспектори ДПН Перепідготовка і підвищення кваліфікації 1
15 Керівний склад ППО Підвищення кваліфікації 1

Робота з комплектування училища змінним складом здійснюється згідно із наказами Міністерства освіти України від 28.05.1998 року № 191 та МВС України від 27.11.1993 року №455. Навчальні групи училища комплектуються змінним складом (слухачі) упродовж календарного року залежно від потреб підрозділів ДСУ з НС, заявок на навчання, що надійшли від інших установ та лімітної чисельності училища.

Слухачами училища є кандидати на службу в ДСУ з НС, які зараховані на курси первинної підготовки і знаходяться у штатах училища та особи, які зараховані на навчання в училище для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації є слухачами і на період навчання залишаються в штатах тих підрозділів, з яких прибули до училища. Зарахування слухачів здійснюється наказом начальника училища.

На курси первинної підготовки до училища приймаються громадяни України згідно з Тимчасовим Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом ДСУ з НС, які мають повну загальну середню чи вищу освіту за направленням територіальних органів управління ДСУ з НС, які відібрали кандидатів на службу.

Організація роботи по відбору кандидатів для направлення на курси первинної підготовки покладена на керівництво територіальних органів управління, установ, ПТНЗ, училища профпідготовки. На місцях забезпечується психологічний відбір і проведення професійної психодіагностики кандидатів, проходження ними військово-лікарської комісії, перевірку рівня їх загальноосвітньої та фізичної підготовки, оформлення особових справ.

Особові справи кандидатів на курси первинної підготовки надсилаються до училища не пізніше, як за 15 діб до прибуття кандидатів на навчання.

Кандидати, які прибули до училища, складають вступні випробування. Питання про допуск кандидатів до вступних випробувань вирішується приймальною комісією. Приймальна комісія розглядає матеріали на кандидатів, перевіряє документи та речі, які їм необхідно мати при собі і проводить вступні випробування кандидатів шляхом проведення професійної психодіагностики, складання нормативів з фізичної підготовки, співбесіди. Кандидати, які отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Вступні випробування проводяться протягом двох днів. У перший день – складання заліків з фізичної підготовки та проведення професійної психодіагностики, у другий день – проведення співбесіди. Під час проведення співбесіди визначається рівень загальноосвітньої підготовки кандидата ( у т.ч. написанням найпростіших диктантів), його вміння працювати з першоджерелами, підручниками, спроможність до вирішення задач, визначених кваліфікаційними вимогами.

Кандидати, які успішно пройшли вступні випробування, на підставі рішення приймальної комісії наказом начальника училища зараховуються курсантами училища, про що останнім доводиться у день закінчення іспитів.

Випускники училища після закінчення навчання направляються для подальшого проходження служби до комплектуючих органів, які призначають їх на посади.

Училище може надавати платні освітні послуги згідно з чинним законодавством

(Постанова КМУ від 27.08.2010 р. № 796).