МЕНЮ

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ


fireman

на підготовку у 2021 році фахових молодших бакалаврів
у Вищому професійному училищі Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)
(постанова КМУ від 30.06.2021 року № 708,
наказ ДСНС України від 16.07.2021 року № 502)


№ з/п Шифр та назва спеціал-сті, форма навчання Ліцензов. обсяг (осіб) Державне замовлення (осіб)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (перший курс навчання)

1 261 «Пожежна безпека» (денна форма) 240 61
2 263 «Цивільна безпека» (денна форма) 90 24

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у сфері цивільного захисту (другий курс навчання)

1 261 «Пожежна безпека» (денна форма) 123 62
2 261 «Пожежна безпека» (заочна форма) 42 -
3 263 «Цивільна безпека» (денна форма) 45 30

Відбіркова комісія училища